post

اثرات آنمی بر مرگ و میر زنان باردار

آنمی در زنان باردار به عنوان یک مشکل در دوران حاملگی است که با پیشامدهای ناخوشایند زایمان زودرس و مشکلات تولد همراه می باشد. تخمین زده شده است که 20 درصد مرگ های زنان باردار در آفریقا مربوط به آنمی می باشد. آنمی همراه با خونریزی، 17 تا 46 درصد مرگ زنان باردار را باعث می شود. خطر مرگ با شدت آنمی افزایش پیدا می کند.

مطالعات نشان داده اند که خطر مرگ حاصل از آنمی در زنان باردار روستایی به مراتب بیشتر از نواحی شهری می باشد که این عمدتاً به علت نحوه مراقبت از آنها مربوط می شود.

در مطالعاتی نشان داده شده است که تقریباً یک سوم زنان مبتلا به آنمی، به علت کمبود فولیک اسید مبتلا به آنمی مگالوبلاستیک می باشند.

همچنین تحقیقات نشان داده اند که مرگ زنان باردار در مرحله زایمان ممکن است به علت عدم توانایی مقابله با خونریزی زیاد، خطر افزایش یافته عفونت و خستگی مادر باشد.

گزارش شده است زنان باردار مبتلا به آنمی در طول حاملگی بسیار مواجه با خطر مرگ می باشند و آنمی 20 تا 40 درصد علت اصلی مرگ و میر در بین 500 هزار مرگ بوده است. اما بر طبق تحقیقات آنمی شدید متجاوز از 10 درصد در زنان باردار دیده نشده است.

در مطالعه وسیع در اندونزی نشان داده شده است که میزان مرگ زنان باردار با هموگلوبین کمتر از 100 گرم در لیتر 70 نفر در بین 10هزار زایمان بوده است و این در مورد زنان بارداری که مبتلا به آنمی نبوده اند 19 نفر در بین 10 هزار زایمان بوده است.

post

آنمی داسی شکل

بیشترین میزان آنمی داسی در جنوب آفریقا می باشد و تخمین زده شده است که 50 تا 80 درصد از این بیماران قبل از سن بلوغ می میرند. البته شناخت ریسک فاکتورها به بهبود در بقاء منجر شده است.

در غرب گزارش شده است که ریسک فاکتورهایی که به مرگ منجر می شوند عفونت، کاهش هموگلوبین، افزایش گلبول های سفید خون و همولیز می باشند. مراقبت های جامعی جهت درمان این موارد حاد نیاز است و پیشگیری از عفونت نیز ضرورت دارد. عفونت اساساً با پنی سیلین خوراکی و واکسیناسیون علیه استرپتوکوکوس پنومونیا قابل درمان است.

کشورهایی که این ریسک فاکتورها را شناخته اند، کاهش در مرگ و میر چشمگیری دارند. در آفریقا اطلاعات در مورد میزان مرگ و میر پراکنده است، بسیاری از کودکان بخصوص در مناطق روستایی تشخیص داده نمی شوند و مرگ در آنها بیشتر به مالاریا و دیگر موارد نسبت داده می شود.

مرگ ناگهانی در بیماران مبتلا به آنمی داسی شکل به دلیل اریتروسیت های غیر طبیعی در مواردی که بیمار از قوای جسمانی ضعیفی برخوردار است، دچار کم آبی می باشد و شرایط هیپوکسی دارد دیده می شود.

دیگر مشکلاتی که در بیماران مبتلا به آنمی داسی شکل وجود دارد عفونت ناحیه ادراری در زنان، هماچوری، انفارکتوس طحال، شوک حرارتی و نارسایی کلیوی می باشند.

*همچنین گزارش شده است که آنمی داسی شکل ممکن است تنها به علت پلیمریزاسیون هموگلوبین اس نباشد و علت آن موتاسیون در ژن دیگری باشد.